ดูภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์   no comments

ธุรกิจแฟรนไชส์นายสิทธิพรกล่าวว่า ปัจจุบันพีดีเฮ้าส์มี 3 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์พีดีเฮ้าส์และเอคิวเฮ้าส์ ดำเนินการโดยพีดีเฮ้าส์ ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง โดยบริษัท พีดีสยามซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด และธุรกิจรับก่อสร้างบ้าน โดยบริษัท ปทุมดีไซน์ จำกัด โดยปีที่ผ่านมามีรายได้รวม 900 กว่าล้านบาท และคาดว่าในปีนี้จะมีรายได้ประมาณ 1,900 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้จะมาจากธุรกิจรับสร้างบ้าน 81% จำนวน 350 หลัง มูลค่า 1,500 ล้านบาท วัสดุก่อสร้าง 14% มูลค่าประมาณ 250 ล้านบาท จากธุรกิจแฟรนไชส์ 5% หรือประมาณ 150 ล้านบาท โดยในไตรมาสแรกนี้มีรายได้จากการขายแล้วประมาณ 300 ล้านบาท

“ปีนี้มี แผนที่จะขยายธุรกิจแฟรนไชส์เพิ่ม อีก 3-4 สาขา คือที่กาญจนบุรี นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะขยายไปยังจันทบุรี ชุมพร สตูลด้วย ซึ่งจะทำให้ในปีนี้มีสาขาเพิ่มเป็น 38 สาขา และจะขยายเป็น 50 สาขาในปี 2557 และแผน 5 ปีข้างหน้าจะขยายสาขาแฟรนไชส์ไปบริเวณจังหวัดชายแดน อาทิ แม่สาย-เชียงราย นครพนม หนองคาย อุบลราชธานี สุรินทร์ และสะเดา-สงขลา เป็นต้น และมีแผนที่จะขยายธุรกิจโดยการขายมาสเตอร์แบรนด์พีดีเฮ้าส์เพื่อให้นำไป บริหารต่อ ไปยังกลุ่มประเทศพม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม เพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” นายสิทธิพรกล่าว

พีดีเฮ้าส์ เปิดเผยว่า ภาพรวมของตลาดรับสร้างบ้านทั่วประเทศปี 2556 ขยายตัวได้ดี โดยทั้งปีน่าจะเติบโตได้ประมาณ 12-15% หรือมูลค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท จากมูลค่าตลาดรวมสร้างบ้านเองที่มีมูลค่า 120,000-130,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังเป็นปัญหาและอุปสรรคที่ผู้ประกอบการจะต้องระมัดระวังในปีนี้คือ การขาดแคลนแรงงานและต้นทุนวัสดุที่จะปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ย 3-5% ซึ่งพีดีเฮ้าส์มีแผนที่จะปรับราคาสร้างบ้านขึ้นอีกประมาณ 3-5% ภายในเดือนเมษายนนี้